Privacybeleid

 

Samenvatting
 

Michelin zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie en streeft ernaar duidelijk en transparant te zijn over welke informatie we verzamelen en hoe we deze zullen gebruiken. Dit beleid legt uit hoe alle persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt, of die u aan ons verstrekt, door ons zal worden verwerkt.
 

5 maart 2023

 

Lees het volgende beleid zorgvuldig om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen te begrijpen.
 

 1. Wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken
 2. Onze website die onder dit privacybeleid valt
 3. Over onze Privacy Verantwoordelijke
 4. Andere beleidsregels die u moet lezen
 5. Informatie die we mogelijk van u verzamelen
 6. Informatie die we over u verzamelen van andere plaatsen
 7. Uw persoonlijke informatie delen
 8. Internationale Overdrachten van Persoonlijke Gegevens
 9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens
 10. Uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
 11. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent
 12. Over gegevensbeveiliging
 13. Wijzigingen in ons privacybeleid
 1. Wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken
   

Onze volledige bedrijfsnaam is Michelin Hungária Kft., juridisch adres 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. Hongarije, (“Michelin”). Wanneer u onze website en onze diensten direct gebruikt, treden wij op als Gegevensbeheerder.
 

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken via ons contactformulier op onze website www.kleber-tyres.com/contact. U kunt ons ook per e-mail bereiken op dataprivacy_EUC@michelin.com

2  Onze website die onder dit privacybeleid valt
 

De in dit beleid uiteengezette informatie is van toepassing op de volgende website: www.kleber-tyres.com/privacy-policy

3  Over onze Privacy Verantwoordelijke
 

Hoewel iedereen bij Michelin zich inzet om uw privacy te beschermen en te respecteren, hebben we een Privacy Manager die zich bezighoudt met alle aspecten van persoonsgegevens bij Michelin. U kunt onze Privacy Verantwoordelijke bereiken door een e-mail te sturen naar dataprivacy_EUC@michelin.com

4  Andere beleidsregels en informatie die wij u aanraden te lezen
 

Hoewel dit Privacybeleid alle informatie bevat die u nodig heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op onze websites, is er informatie op sommige andere plaatsen die wij u aanraden te lezen.

Aanvullende privacybeleidsregels

Ons Cookiebeleid

Gekoppelde platforms
 

• Aanvullende privacybeleidsregels

Dit is ons belangrijkste privacybeleid voor het gebruik van websites en digitale diensten en producten aangeboden door Michelin. Er kan echter aanvullende informatie zijn in het privacybeleid voor specifieke digitale producten en diensten. Lees deze beleidsregels wanneer u zich registreert of zich abonneert op deze producten en diensten.
 

• Ons Cookiebeleid

Wanneer u onze website en andere digitale producten en diensten die door ons worden aangeboden gebruikt, kan er informatie worden verzameld via cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en andere digitale producten en diensten. We hebben een apart Cookiebeleid dat ons gebruik van cookies en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken uitlegt. We raden u aan ons Cookiebeleid hier te lezen: www.kleber-tyres.com/cookie
 

• Gekoppelde platforms

Onze site kan links bevatten naar en van websites en digitale platforms van onze partner netwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en sociale mediapagina's. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleidsregels hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze beleidsregels. Controleer deze beleidsregels voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

5  Informatie die we mogelijk van u verzamelen
 

Dit gedeelte beschrijft:
 

• hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen;

• de categorieën van gegevens die we verzamelen;

• een beschrijving van hoe we van plan zijn de verzamelde informatie te gebruiken;

• de wettelijke basis waarop we ons zullen verlaten om de verzamelde informatie te verwerken;

• hoe lang we de verzamelde informatie zullen bewaren; en

• specifieke soorten gegevens

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en vasthouden:

Gegevens verzameld:

Informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen ("Registratiegegevens")

De informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een webcast van een financieel resultaat van de Michelin Groep ("Registratiegegevens")
 

Doel/Activiteit:

Deze informatie is noodzakelijk voor de organisatie en het beheer van onze evenementen.

Deze informatie is vereist voor statistische doeleinden betreffende publieksmetingen.
 

Type Gegevens:

De informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens bevatten die u ons verstrekt om ons in staat te stellen het evenement te organiseren.

De informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en de naam van het bedrijf waartoe u behoort bevatten.

Gegevens verzameld

Doel/Activiteit

Type Gegevens

Wettelijke basis voor verwerking

Bewaartermijn

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een enquête invult of reageert op een vragenlijst of peiling ("Enquêtegegevens").

Om informatie te verzamelen over een specifieke kwestie, bijvoorbeeld onze diensten aan u. Vaak zijn enquêtes, vragenlijsten en peilingen anoniem en verzamelen we alleen persoonlijke informatie voor statistische gegevens. Als dit niet het geval is, laten we u dat weten op het moment van verzamelen.

Informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die worden gevraagd, bevatten.

We zullen ons beroepen op onze legitieme belangen bij het monitoren en verbeteren van onze producten en diensten aan onze klanten en gebruikers als de wettelijke basis voor het verwerken van Enquêtegegevens.

Alle informatie verzameld op basis van een enquête of vragenlijst zal binnen 6 maanden na het indienen van uw antwoorden worden verwijderd. Alle bewaarde informatie zal uitsluitend statistische gegevens betreffen.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u locatiediensten gebruikt, bijvoorbeeld onze dealer locator (“Locatiegegevens”).

Deze informatie wordt gebruikt om het product/de dienst website van uw land te identificeren.

Om sommige van onze diensten te gebruiken, vragen we om een postcode of gebruiken we de geolocatie van uw webbrowser (voor meer informatie, zie het privacybeleid van uw webbrowser).

De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van het digitale product en diensten is de wettelijke basis voor het verwerken van Locatiegegevens.

Deze gegevens worden niet aan ons medegedeeld en worden daarom niet opgeslagen.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijv. via e-mail of contactformulier via onze websites of via de live chatfunctie op onze website "Communicatiegegevens".

Deze informatie wordt gebruikt om ons in staat te stellen te reageren op of opvolging te geven aan uw opmerkingen, vraagstellingen of vragen.

Informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens bevatten die u ons verstrekt om ons in staat te stellen uw communicatie te verwerken.

We zullen onze legitieme belangen bij het assisteren van u en het beantwoorden van uw communicatie gebruiken als de wettelijke basis voor het verwerken van Communicatiegegevens.

We zullen Communicatiegegevens bewaren zolang het nodig is om ons in staat te stellen om te gaan met de kwestie die betrekking heeft op die communicatie. Zodra uw zaak is afgehandeld, verwijderen we Communicatiegegevens binnen 6 maanden.

 

Als u meer informatie van ons aanvraagt door u aan te melden om een van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie te ontvangen (“Marketinggegevens”).

Marketinggegevens worden verwerkt met het doel u de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen die u heeft aangevraagd.

We vragen u om uw naam en e-mailadres zodat we u de gevraagde informatie kunnen sturen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen ("Registratiegegevens")

Deze informatie is noodzakelijk voor de organisatie en het beheer van onze evenementen.

De informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens bevatten die u ons verstrekt om ons in staat te stellen het evenement te organiseren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Alle informatie verzameld op basis van een enquête of vragenlijst zal binnen 6 maanden na het evenement worden verwijderd.

De informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een webcast van een financieel resultaat van de Michelin Groep ("Registratiegegevens").

Deze informatie is vereist voor statistische doeleinden betreffende publieksmetingen.

De informatie kan uw volledige naam, uw e-mailadres en de naam van het bedrijf waartoe u behoort bevatten.

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

Alle informatie verzameld als gevolg van registratie zal binnen 12 maanden na de publicatiedatum van het financiële resultaat worden verwijderd.

Wettelijke basis voor verwerking:
 

De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.
 

Vrijwillige Informatie
 

Wanneer u ons informatie verstrekt (bijvoorbeeld de informatie die in de bovenstaande scenario's wordt beschreven), kunnen we u in sommige gevallen vragen om aanvullende, vrijwillige informatie. Deze informatie wordt geïdentificeerd als optioneel en wordt door ons gebruikt om onze klanten beter te begrijpen en onze diensten op hen af te stemmen.
 

Statistische Informatie


We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens ("Geaggregeerde Gegevens"). Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke informatie, maar onthullen op geen enkele manier uw identiteit. Bijvoorbeeld, we kunnen uw Gebruik- en Apparaatgegevens aggregeren om het percentage van onze websitegebruikers te berekenen dat een specifieke functie van onze website gebruikt. Geaggregeerde gegevens worden alleen voor onze eigen zakelijke doeleinden gebruikt.
 

Gevoelige Persoonlijke Informatie
 

Hoewel we geen gevoelige persoonsgegevens vragen, hebben we secties op onze websites waar u aanvullende informatie kunt verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een recensie indient. Als u informatie in deze vrije tekstsecties indient, verstrek dan alleen informatie waarmee u zich op uw gemak voelt en houd er altijd rekening mee dat het gevoelige informatie kan zijn. Als u recensies of feedback voor onze website indient, onthoud dan dat deze informatie zichtbaar zal zijn voor andere gebruikers van onze website.
 

Kinderen en Persoonlijke Informatie
 

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Als we ons ervan bewust worden dat we informatie hebben over kinderen jonger dan 15 jaar, zullen we alle nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief indien van toepassing, het verwijderen van de informatie. Als u zich ervan bewust wordt dat uw kind (jonger dan 15) hun persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door het contactformulier online in te vullen op www.kleber-tyres.com/contact (verschilt per land), zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

6  Informatie die we over u verzamelen van andere plaatsen
 

Informatie uit onze webserverlogs, bijvoorbeeld informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype ("Gebruiksgegevens"). Deze informatie wordt door ons gebruikt voor systeembeheer en om te analyseren hoe mensen onze websites en digitale platforms gebruiken. Het helpt ons ook om de beste online infrastructuur voor uw online activiteiten te bieden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website, producten en diensten.

 • We kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die we beheren of de andere producten en/of diensten die we aanbieden. We werken ook nauw samen met derde partijen en kunnen informatie over u van hen ontvangen. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website, producten en diensten.
   
 • Informatie uit onze webserverlogs, bijvoorbeeld informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. We kunnen ook informatie verzamelen over de zoekopdrachten die u uitvoert op onze website en uw interactie met communicatie die we u sturen, bijvoorbeeld wanneer u e-mailcommunicatie opent. ("Gebruiks- en Apparaatgegevens"). Deze informatie wordt door ons gebruikt voor systeembeheer en om te analyseren hoe mensen onze websites en digitale platforms gebruiken. Het helpt ons ook om de beste online infrastructuur voor uw online activiteiten te bieden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website, producten en diensten.
   
 • Zoals hierboven vermeld, verzamelen we informatie met behulp van cookies of andere vergelijkbare technologieën die zijn opgeslagen op uw apparaat over hoe u onze website, digitale producten en diensten gebruikt. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze websites te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service aan u te bieden. U kunt ons Cookiebeleid hier lezen www.kleber-tyres.com/cookie
   
 • Onze website kan u in staat stellen uw ervaring te delen en contact met ons op te nemen via externe sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. We kunnen deze informatie verzamelen van onze sociale mediasites, inclusief likes, shares en tweets, en over de inhoud op sociale netwerksites. Wij hebben geen controle over de privacy van de informatie die u verstrekt op sociale medianetwerken en de privacybeleid van die sociale medianetwerken zijn van toepassing bij het gebruik van hun diensten.

7  Uw persoonlijke informatie delen
 

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers binnen de EEA.

Hoewel we ons inzetten om uw persoonlijke informatie veilig te houden, is de overdracht van informatie online via het internet niet volledig veilig. Wij, samen met onze dienstverleners, zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar de verstrekte informatie is op uw eigen risico.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met mensen die deze informatie moeten weten om hun verantwoordelijkheden uit te voeren. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende:
 

 • Binnen de Michelin Groep

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep, wat betekent onze dochterondernemingen, ons uiteindelijke moederbedrijf en haar dochterondernemingen voor zover dat nodig is voor dezelfde doeleinden van het initiële proces uitgelegd in dit beleid.

 

 • Aan Dienstverleners

Michelin kan uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde dienstverleners die Michelin gebruikt om uw verzoek te verwerken of haar diensten aan u te leveren. Deze dienstverleners treden namens ons op als gegevensverwerkers en bieden IT- en systeembeheerdiensten, zoals hosting, e-mailservices en het beheer van beoordelingen en recensies.

Deze dienstverleners zijn wettelijk verplicht de persoonlijke gegevens die zij mogelijk hebben ontvangen vertrouwelijk en veilig te houden en uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken op basis van onze instructies.
 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden:
 

• Om juridische redenen

Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of na te komen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Michelin Groep, onze klanten of anderen te beschermen. In deze context kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze professionele adviseurs die onder een geheimhoudingsplicht vallen.
 

• Op basis van uw toestemming

Derden kunnen informatie over u verzamelen op onze website, producten of diensten via cookies of vergelijkbare technologieën, bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties te bieden of voor profilering. Deze cookies worden door u geaccepteerd in overeenstemming met ons Cookiebeleid. U kunt het hier lezen www.kleber-tyres.com/cookie

8  Internationale Overdrachten van Persoonlijke Gegevens
 

Overdrachten van gegevens buiten de groep worden ofwel beheerd door de BCR van onze verwerker of door contracten die de clausules van de Europese Commissie bevatten voor leveranciers buiten de EU om een vergelijkbaar beschermingsniveau te garanderen als dat van uw thuisland.

Hoewel we ons inzetten om uw persoonlijke gegevens veilig te houden, is de overdracht van informatie online via het internet niet volledig veilig. Wij, samen met onze dienstverleners, zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar de verstrekte informatie is op uw eigen risico.

9  Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
 

Als regel bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we ze verzamelen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Raadpleeg voor meer specifieke bewaartermijnen het bovenstaande sectie 5.
 

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.
 

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder uw recht om te worden verwijderd voor meer informatie.
 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder u verder op de hoogte te stellen.

10  Uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
 

De wetgeving inzake gegevensbescherming biedt u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw informatie.
 

Dit zijn:

• Het recht om te worden geïnformeerd

• Het recht op toegang tot uw informatie

• Het recht om uw informatie te corrigeren

• Het recht om uw informatie te verwijderen

• Het recht op beperking van de verwerking

• Het recht op overdracht van informatie

• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 

Het recht om geïnformeerd te worden

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, inclusief wie we zijn, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We hebben alle informatie die u nodig heeft verzameld in deze privacyverklaring.
 

Het recht om uw informatie te raadplegen

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te raadplegen. We kunnen bevestigen of uw informatie al dan niet wordt verwerkt en u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.
 

Het recht om uw informatie te corrigeren

Als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, heeft u het recht om die informatie te laten corrigeren en bijwerken. Als we uw informatie aan derden hebben bekendgemaakt, zullen we hen, indien mogelijk, informeren over eventuele updates die u ons verstrekt. U kunt de persoonlijke gegevens die we over u hebben bijwerken door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden die in dit Privacybeleid worden vermeld.
 

Het recht om uw informatie te verwijderen

U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer er geen reden is voor ons om deze verder te verwerken. De omstandigheden waarin u het recht op vergetelheid kunt aanvragen, zijn onder andere wanneer de informatie niet langer nodig is in verband met het doel waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld of verwerkt en wanneer u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken. Er zijn enkele beperkte omstandigheden waarin het recht om vergeten te

 

Het recht op verwerkingsbeperking

U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 'blokkeren' of te onderdrukken. Als u ons vraagt uw persoonlijke gegevens te onderdrukken, zullen we verdere verwerking ervan stoppen.
 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als u uw persoonlijke gegevens wilt verplaatsen of overdragen naar een andere dienstverlener, of uw informatie wilt kopiëren voor uw eigen doeleinden, heeft u het recht om uw gegevens naar een andere persoon over te dragen.
 

Het recht van bezwaar

U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens bekend te maken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door het online contactformulier in te vullen. www.kleber-tyres.com/contact
 

Voor meer informatie over uw rechten:

U kunt meer informatie vinden over uw rechten op gegevensbescherming bij de Ungarnish Nationale Behörde für Datenschutz-und Informationsfreiheit op https://naih.hu/

11  Wat kunt u doen als u niet tevreden bent
 

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Echter, als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie verzamelen of verwerken, of als u meer informatie wilt over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website www.kleber-tyres.com/contact

• U kunt ons een e-mail sturen naar dataprivacy_EUC@michelin.com

• U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website https://www.michelin.com/en/contact

Wij zullen met u samenwerken om eventuele problemen die u heeft op te lossen en streven ernaar om elke door u gestelde vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de ANSPDCP - meer informatie is te vinden op hun website.

12  Over gegevensbeveiliging
 

Michelin heeft maatregelen geïmplementeerd om de privacy, veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot die medewerkers en dienstverleners die deze informatie moeten kennen en die zijn opgeleid om te voldoen aan de regels inzake vertrouwelijkheid.
 

Op de commerciële sites van Michelin zal bankinformatie worden verzameld met het oog op effectieve, legale en veilige betalingsprocessen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL-versleuteling (bedoeld om de gegevens onleesbaar te maken voor anderen) tijdens het verzamelen of overdragen van vertrouwelijke gegevens. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor online betaling en wordt niet bewaard.
 

Michelin zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet worden gewijzigd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

13  Wijzigingen in ons Privacybeleid
 

Ons beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen die we in de toekomst aan dit beleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst. Als u een online account bij ons heeft, kunnen wij u over eventuele wijzigingen informeren via e-mail of via uw account de volgende keer dat u inlogt.
 

Datum: 01/01/2023

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+